سمعک  ( hearing aid )

یکی از شایعترین مشکلاتی که در سنین بالا در جامعه رواج دارد افت شنوایی است . این مشکل اگرچه نسبت به افت بینایی شیوع کمتری دارد ولی استفاده از سمعک نسبت به عینک بسیار کمتر است و به عبارتی مردم استفاده از عینک را راحتتر از سمعک می پذیرند .

شنوایی: انسان از ۲ روش اصوات را ازمحیط پیرامونی دریافت میکند

 1. انتقال هوایی ( به عبارتی : از طریق مجرای گوش و پرده صماخ , که این روش مسیر اصلی دریافت صوت است)
 2. انتقال استخوانی ( به عبارتی : از طریق استخوانهای جمجمه مخصوصا تمپورال که این مسیر کمکی است)

انواع افت شنوایی :

 1. افت شنوایی انتقالی ( مربوط به انتقال هوایی )
 2. افت شنوایی حسی عصبی ( مربوط به حلزون گوش و عصب شنوایی )
 3. افت شنوایی مختلط ( ترکیبی از انتقالی و حسی عصبی )

سمعک : در واقع یک افزایش دهنده شدت صوت است (سمعک دارای یک میکروفن برای گرفتن صوت _یک تقویت کننده _ و یک بلندگو است ) و در تمام انواع افت شنوایی موثر است ولی اغلب در مواردی که افت شنوایی ناشی از آسیب حلزون شنوایی یا عصب گوش باشد ( مثلا پیرگوشی ) به کار میرود زیرا افت شنوایی انتقالی اغلب با عمل جراحی بهبود می یابد .

انواع سمعک :

 • سمعک هوایی : این نوع سمعک مسیر انتقال هوایی صوت را تقویت می کند که شامل
 1. سمعک پشت گوشی (BTE)
 2. سمعک داخل گوشی (ITE)
 3. سمعک داخل کانال گوش (CIC)
 4. سمعک با گیرنده داخل کانال گوش ( RIC)

 

 • سمعک استخوانی: این نوع سمعک مسیر انتقل استخوانی صوت را تقویت می کند که شامل
 1. سمعک استخوانی روی پوست
 2. سمعک استخوانی کاشتنی ( BAHA)

در مجموع سمعک های نوع اول (انتقال هوایی) از آنجایی که مسیر طبیعی صوت را تقویت میکنند ارجح هستند زیرا هم ارزانترند و هم استفاده از انها راحتتر است . ( نسبت به نوع استخوانی)

مشکلات سمعک :

 1. سوت زدن سمعک => علت آن فیدبک صوتی است و اغلب با تنظیم دقیق سمعک حل میشود .
 2. اکو فونی یا شنیدن صدای خود فرد در گوش که به علت بسته شدن کانال گوش با سمعک می باشد
 3. عفونت قارچی گوش ( تنها در بیمارانی که پرده گوش سوراخ باشد دیده میشود)

موارد ویژه :

اگر ۲ سال است از سمعک استفاده نمی کنید باید سمعک جدید بگیرید یا در صورت امکان سمعک را مجددا تنظیم نمایید

در کودکان فقط از سمعک پشت گوشی استفاده میشود

در کودکان اگر افت شنوایی دوطرفه باشد باید هر دو گوش سمعک بزنند .

 

سوال رایج:

از کدام نوع سمعک استفاده کنم ؟

علی القاعده ترجیح بیمار مبنای نوع سمعک است ولی هر سمعک محاسن و معایب خود را دارد

مثال:

سمعک پشت گوشی (BTE)  :

عیب:  ابعاد بزرگ, قابل مشاهده در پشت گوش, در وزش باد آزار دهنده است

حسن :  خرابی کمتر , قیمت ارزانتر , مناسب برای اطفال

 

سمعک داخل کانال (CIC) :

عیب : قیمت گرانتر, خرابی بیشتر

حسن: ابعاد کوچک و غیر قابل دید , عدم ایجاد صدا در وزش باد , امکان صحبت با تلفن